μήριγξ

μήριγξ
μῆριγξ και σμῆριγξ, ἡ (Α)
1. σκληρή τρίχα, γουρουνότριχα
2. (κατά τον Ησύχ.) α) (ο τ. μῆριγξ) «ἄκανθα γινομένη ἐν τοῑς ἐρίοις τῶν προβάτων»
β) (ο τ. σμῆριγξ) «πόα καὶ εἶδος ἀκάνθης, σμήριγγες
πλεκταί, σειραί, βόστρυχοι, καὶ τῶν κυνῶν ἐν τοῑς μηροῑς καὶ τοῑς αὐχέσιν ὀρθαὶ τρίχες»
3. στον πληθ. μαλλιά, τρίχες.
[ΕΤΥΜΟΛ. Αβέβαιης ετυμολ. λέξεις που εμφανίζουν εκφραστικό επίθημα -ιγξ, -ιγγος (πρβλ. μήν-ιγξ, σάλπ-ιγξ). Πρόκειται πιθ. για δύο διαφορετικές λ. με σημασιολογική συγγένεια. Η λ. σμήριγξ με τη σημ. «πλεκταί, σειραί» συνδέεται πιθ. με το μήρινθος, ενώ η ερμηνεία «ἐν τοῖς μηροῖς καὶ τοῖς αὐχέσιν ὀρθαὶ τρίχες» είναι πιθ. μια προσπάθεια συνδέσεως τής λ. σμήριγξ με το μηρός].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • σμήριγγα — η / σμῆριγξ, ήριγγος, ΝΑ νεοελλ. 1. σκληρή τρίχα ορισμένων θηλαστικών, όπως τού χοίρου, τού αγριόχοιρου κ.ά. 2. τριχόμορφος χιτινώδης σχηματισμός ορισμένων ασπονδύλων 3. ακανθόμορφη τρίχα που βρίσκεται σε διάφορα φυτά, όπως λ.χ. στην τσουκνίδα… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”